درباره فروشگاه اوستا بیشتر بدانید...

به فروشگاه اوستا (فروش قلم قاری) خوش آمدید این فروشگاه نماینده رسمی فروش قلمهای سپنتا سروش میباشد که زیر نظر مستقیم وزارت ارشاد فعالیت میکند . از اینکه فروشگاه ما را انتخاب کردید نهایت تشکر و قدر دانی را داریم . این فروشگاه در ستاد ساماندهی ثبت شده است .